Skip to main content
SitaSteel Attika Geo - Bardzo długi okres użytkowania. Wszechstronne zastosowanie.

SitaSteel Attika Geo

Bardzo długi okres użytkowania. Wszechstronne zastosowanie.

  • Do odwadniania głównego i awaryjnego
  • Z wysokiej jakości stali szlachetnej
  • Elementy jednoczęściowe

Warianty

Specjalnie do dachów z bitumu dostępne jest niepalne rozwiązanie odwadniające z wykształceniem pod klin. Klin 45° dopasowuje się do izolacji termicznej, a SitaAttika Geo umożliwia bezpośrednie połączenie z uszczelnieniem dachowym przy użyciu kołnierza z bitumu.

Obszary zastosowań

Do odwadniania głównego i awaryjnego zgodnie z PN EN 12056-3 i DIN 1986-100 na użytkowych i nieużytkowych płaskich i płaskich pochylonych powierzchniach dachowych

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów