Wyłączenie odpowiedzialności

SITA Elementy Budowlane Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Dyrektor Zarządzający Thomas Kleinegees, Martin Oliver Gelsen
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

 

Telefon: +49 2522/8340-0
Telefax: +49 2522/8340-100
E-Mail: info@sita-bauelemente.de

 

HRB 5875 Sąd Rejonowy Gütersloh
Numer identyfikacyjny VAT według § 27a  ustawy o podatku obrotowym DE 126795508

 

Prowadząca Agencja

u+i interact GmbH & Co. KG - Kommunikationsagentur
Karl-Eilers-Straße 13
D-33602 Bielefeld 


Wyłączenie odpowiedzialności

 

1.Treść oferty online

Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przedstawionych informacji. Roszczenia do odpowiedzialności cywilnej wobec autora odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie bądź niewykorzystanie podanych informacji, względnie poprzez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, należy w zasadzie wykluczyć, o ile ze strony autora nie można udowodnić celowego lub niedbałego postępowania. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części stron, bądź całej oferty bez uprzedniego uprzedzenia. Może także ofertę lub jej części uzupełnić, skasować lub czasowo albo na stałe zawiesić publikację .Do tego również nie jest wymagane uprzedzenie.

 

2.Odnośniki i linki

Przy bezpośrednich i pośrednich odnośnikach na obce strony („Hyperlinki”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, byłoby możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności jedynie w przypadku, w którym autor ma informacje o treściach i byłoby dla niego technicznie możliwe i realne zapobiec ich użycia w przypadku , gdy treści te są niezgodne z prawem. Autor deklaruje niniejszym jednoznacznie, że w czasie, gdy linki były umieszczane, nie było na odsyłanych stronach żadnych rozpoznanych nielegalnych treści Autor nie ma wpływu na aktualne i przyszłe kształtowanie oraz na treści i autorstwo odsyłanych stron. Z tego powodu dystansuje się jednoznacznie od wszelkich treści odsyłanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu do nich linków. To oświadczenie dotyczy wszystkich wstawionych linków i odsyłaczy w ramach własnej oferty internetowej, jak też obcych wpisów w założonych przez Autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisie linków, listach meilowych i we wszystkich innych formach baz danych, w których treści możliwe są zewnętrzne ingerencje. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści i szczególnie za szkody powstające przez użycie lub nieużycie tego typu przedstawionych informacji, odpowiada całkowicie oferent strony, do której są odsyłacze, a nie ten, który poprzez linki wskazuje na dana publikację.

 

3.Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor uczyni wszystko, co w jego mocy by we wszystkich publikacjach respektować prawa autorskie użytych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów. Autor wykorzystuje wykonane przez niego samego obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty lub sięga po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo lub teksty, do których użycia nie jest wymagana licencja. Wszystkie wymienione w ramach oferty internetowej marki i znaki firmowe, które są chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa posiadania ich zarejestrowanych właścicieli. Jedynie na podstawie wymienienia nie należy wnioskować, że znaki markowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Copyright opublikowanych, wykonanych przez samego Autora obiektów pozostaje przy autorze stron. Powielanie lub stosowanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest możliwe jedynie za jednoznaczna zgodą Autora.

 

4.Ochrona danych

O ile w ramach oferty internetowej jest możliwość podania osobistych lub służbowych danych(adres meilowy, nazwiska, adresy) to ich podanie następuje ze strony użytkownika całkowicie dobrowolnie. Użytkowanie i płatności wszystkich oferowanych usług jest możliwe-o ile technicznie realne-bez podawania takich danych, względnie przy podaniu anonimowych danych lub przy użyciu pseudonimu. Używanie opublikowanych w ramach Impressum lub w innych porównywalnych spółkach danych kontaktowych jak adres, numer telefonu lub faxu, jak też adres meilowy przez osoby trzecie w celu wysłania informacji, które nie są pożądane jest niedozwolone. Kroki prawne przeciwko nadawcom tego typu spamu przy wykroczeniach przeciwko temu zakazowi są przewidziane.

Te stronę używa Google Analytics, służba analityczna Google Inc.(„Gogle”). Google Analytics stosuje tak zwane „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę używania przez Państwo strony internetowej. Wytworzone przez Cookiem informacje o Państwa używaniu strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej, jest Państwa adres IP przez Google skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały umowę o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach jest przekazywany cały adres IP do serwera Google w USA i tam dopiero skracany. Na zlecenie zarządcy tej strony internetowej będzie Google używało tych informacji, by przeanalizować Państwa używanie tej strony, by napisać raport o aktywności strony internetowej i żeby umożliwić dalsze powiązane z używaniem strony i internetu usługi wobec zarządcy strony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; w tym przypadku należy jednak pamiętać, ze nie będzie możliwe wykorzystanie przez Państwa w pełni wszystkich funkcji strony internetowej. Możecie Państwo poza tym zapobiec rejestracji do Google wytworzonych przez Cookies i odnoszących się do Państwa używania strony internetowej danych (włącznie z adresem IP) jak też opracowaniu tych danych przez Google, gdy Państwo ściągną i zainstalują dostępną po tym linkiem przeglądarkę Plugin: GA OptOut. Bliższe informacje odnośnie warunków użytkowania i ochrony danych znajdziecie Państwo: www.google.com/analytics/terms/de.html www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html Zwracamy uwagę, że na tej stronie Gogle Analytics został poszerzony o kod „gat._anonymizeIp();“by zapewnić anonimową rejestrację adresu IP ( tak zwany IP-Masking)

 

5.Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której jest się odsyłanym do tej strony. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają obowiązującemu porządkowi prawnemu całkowicie lub są nieaktualne, pozostałe części dokumentu są w swojej treści i ważności nienaruszalne.