Skip to main content
SitaCarport - Bezpieczne odwadnianie i estetyka

SitaCarport

Bezpieczne odwadnianie i estetyka

  • Idealne rozwiązanie do wiat
  • Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym
  • Przyłącze do rur opadowych wg PN EN 612, 6-częściowe
  • Dostępna z cynkową lub miedzianą zaślepką

Warianty

W przypadku specjalistycznego odwadniania wiat parkingowych wyzwaniem może być estetyczny widok od spodu. Zastosowanie dostosowanego do możliwości montażu wpustu SitaCarport łączy w sobie bezpieczne odprowadzanie deszczu i reprezentacyjny wygląd.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej z wiat

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów