Skip to main content
SitaCarport - Bezpieczne odwadnianie i estetyka

SitaCarport

Bezpieczne odwadnianie i estetyka

  • Idealne rozwiązanie do wiat
  • Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym
  • Możliwe bezpośrednie podłączanie do systemu rurowego ze stali nierdzewnej SitaPipe
  • Dostępna z cynkową lub miedzianą zaślepką

Warianty

W przypadku specjalistycznego odwadniania wiat parkingowych wyzwaniem może być estetyczny widok od spodu. Zastosowanie dostosowanego do możliwości montażu wpustu SitaCarport łączy w sobie bezpieczne odprowadzanie deszczu i reprezentacyjny wygląd.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej z wiat

Atrybuty

  • Izolacja termiczna
  • Wyjątkowa odporność na czynniki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR)
  • Odporny na typowe zanieczyszczenia środowiska
  • Odporny na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonane z trwałych materiałów