Skip to main content

FAQ.

Często zadawane pytania

W trakcie naszej działalności doradczej architekci, planiści i dekarze zadają nam pytania dotyczące odwadniania. Wiele z tych pytań powtarza się wielokrotnie dlatego też szybko można uzyskać na nie odpowiedzi. W dalszej części zebraliśmy i odpowiedzieliśmy na najczęściej pojawiające się od Was pytania. Dzięki temu w razie wątpliwości szybko znajdziesz odpowiedź nawet bez doradcy technicznego.

Ogólne

Co oznacza termin „szalunek tracony” w przypadku korpusu termoizolacyjnego z wpustem Sita? Czy istnieje możliwość dodatkowego zamówienia w firmie Sita poszczególnych części takich jak uszczelki? Jak często należy konserwować wpust Sita? Czy przy obliczaniu odwodnienia dachu płaskiego należy uwzględniać powierzchnie elewacji? Jaka odległość montażowa musi być zachowana od elementów wznoszących? Jakie informacje są wymagane przy wysyłaniu zapytania o obliczenie odwodnienia dachu płaskiego do firmy Sita? Jak poprawnie uszczelnić wpusty z kołnierzem śrubowym Sita? Czy można w przybliżeniu określić, ile m² powierzchni dachu bezpiecznie odwadnia dany wpust Sita? Co oznacza xx na końcu większości numerów artykułów Sita?

Odwadnianie awaryjne

Czy w przypadku całkowitej zabudowy działki można skierować odwodnienie awaryjne na drogę publiczną lub plac? Czy wpust, który jest przeznaczony do odwadniania awaryjnego, może być również podłączony do przewodu gruntowego, tak jak wpust do normalnego odwadniania? Dlaczego SitaEasy ma mniejszą wydajność odpływu niż SitaTurbo? Czy zawsze trzeba zapewnić odwodnienie awaryjne? Jak wysoko musi być zastosowane odwodnienie awaryjne?

Odwadnianie grawitacyjne

Czy każdy wpust może być doposażony w ogrzewanie kołnierza rurowego? Czy wpusty Sita można osadzać bezpośrednio w betonie? Czy dopuszczalne jest zasilanie odwodnienia głównego w taki sam sposób jak odwodnienia awaryjnego? Jaka jest różnica między SitaTurbo a SitaTurbo Max? Dlaczego wydajność odpływu wpustów SitaStandard jest w przybliżeniu taka sama przy wszystkich średnicach znamionowych? Jak działa odwadnianie grawitacyjne?

Odwadnianie ze strumieniem pod ciśnieniem

Czy odwadnianie ciśnieniowe jest możliwe w przypadku dachów zielonych? Czy odwadnianie ciśnieniowe jest głośniejsze od odwadniania grawitacyjnego? Czy rura SitaPipe PP może być również stosowana do odwadniania ciśnieniowego? Jak działa odwadnianie ciśnieniowe? W jakich budynkach zasadne jest odwadnianie ciśnieniowe?

Kaskada

Czy istnieje ograniczenie dotyczące przekrzywienia rur poziomych w systemach SitaKaskade? Jaka musi być minimalna grubość izolacji wymagana dla elementu kaskady? Czy podczas używania SitaKaskade Inside może powstawać rosa? Czy element kaskady jest dostępny również w wersji DN 100? Czy istnieje również element kaskady, który można zamontować nad uszczelnieniem?

Odwadnianie balkonów i tarasów

Czy Sita zapewnia syfony kanalizacyjne do wpustów? Czy wymagania dotyczące braku barier mogą być spełnione przy użyciu produktów Sita? Czy można podłączyć balkon do pionu spustowego dachu? Jeśli balkon jest zadaszony, to jak obliczane jest odwodnienie? Jak odwodnić balkony umieszczone pod sobą?

Odwadnianie

W jaki sposób można zamontować rynnę skrzynkową prosto przy spadku w podłożu? Kiedy należy umieścić kratę nad wpustem? Jak można zapobiec przedostawaniu się drobnego grysu do wpustu przy montażu SitaDrain Terra? Jak szeroka musi być krata przed drzwiami? Czy odwodnienie jest lepsze przy płytach w podłożu grysowym czy przy konstrukcjach podwyższonych?

Zielony dach i retencja

Które wpusty Sita nadają się do dachów zielonych? Czy w przypadku dachów zielonych wymagane jest odwodnienie awaryjne? Jakie są możliwości retencji? Do jakich dachów stosuje się elementy SitaRetention? Dlaczego odwadnianie awaryjne jest większe niż normalne odwadnianie na dachu zielonym?

Redevelopment

Jak poprawnie określić średnicę wewnętrzną rur i wpustów? Czy za pomocą SitaSanis można również wykonać renowację wpustu odwodnienia ciśnieniowego? Co oznacza „zabezpieczenie przed cofką”? Czy podczas renowacji trzeba doposażać odwodnienie awaryjne? Czy można przeprowadzać renowację również wpustu kątowego?

Wentylacja i przepust rurowy

Czy osłony mogą być stosowane z wentylacją przewodów pionowych? Jaki jest najlepszy sposób na renowację wentylacji przewodów pionowych? Czym jest charakterystyka strat ciśnienia? Czy SitaVent Fireguard może być stosowany na dachach przemysłowych? Jak podłącza się paroizolację w przypadku wentylatorów i przepustów rurowych, które nie są zgodne z DN 100 i DN 150?

Ochrona przeciwpożarowa

Jaki wpust przeciwpożarowy jest dostępny w ofercie firmy Sita? Czy Sita ma w swojej ofercie również rozwiązanie przeciwpożarowe F90 do wentylatorów? Czy SitaFireguard można stosować również na dachach betonowych? Czy wpusty dachowe F90 muszą być stosowane w garażach podziemnych?

Rura

Czy rura SitaPipe PP może być również stosowana w obszarze zewnętrznym? Czy rura SitaPipe PP może być stosowana również do budynków wyższych niż 5,0 m? Na co należy zwrócić uwagę przy mocowaniu rur Sita? Czy przy układaniu na spadku zmienia się wydajność odpływu w rurze? Czy system rur ze stali nierdzewnej SitaPipe nadaje się również do odwadniania ciśnieniowego? Czy istnieje możliwość otrzymania również kolorowych elementów ze stali szlachetnej?