Skip to main content

FAQ.

Veelgestelde vragen. Snel geantwoord.

Bij het toelichten van advies stellen architecten, planners en dakdekkers ons voortdurend vragen uit de praktijk. Veel van deze vragen komen steeds weer terug en worden daarom snel beantwoord. Hieronder hebben wij de meest essentiële vragen voor u verzameld en beantwoord. Zo vindt u bij twijfel ook zonder adviseur snel een antwoord.

Algemeen

Wat wordt bedoeld met de term "verloren bekisting" bij de SitaDämmkörper dakkolk? Is het mogelijk om losse onderdelen, zoals afdichtingen, bij Sita na te bestellen? Hoe vaak moet een SitaGully worden onderhouden? Moet bij de berekening van de afwatering van platte daken rekening worden gehouden met geveloppervlakken? Welke inbouwafstand tot opgaande componenten moet worden aangehouden? Welke informatie is nodig als er een aanvraag voor een berekening van de afvoer van een plat dak naar Sita wordt gestuurd? Hoe wordt de Sita schroefflensdakkolk goed afgedicht? Kun je bij benadering zeggen hoeveel m² dakoppervlak veilig wordt afgevoerd door een Sitagully? Waar staat de xx aan het eind van de meeste Sita artikelnummers eigenlijk voor?

Noodafvoer

Als een perceel volledig bebouwd is, mag de noodafvoer dan naar een openbare weg of een openbaar plein worden geleid? Mag de dakkolk die bestemd is voor noodafvoer ook op de grondleiding worden aangesloten, zoals de dakkolk voor normale waterafvoer? Waarom heeft een SitaEasy minder afvoercapaciteit dan een SitaTurbo? Moet je altijd een noodafvoer voorzien? Hoe hoog moet de noodafvoer worden toegepast?

Conventionele dakwaterafvoer

Kan elke dakkolk achteraf van een buiskraagverwarming worden voorzien? Kunnen Sita0dakkolken direct in beton worden aangebracht? Mag de hoofdafwatering netzo spuwen als de noodafvoer? Wat is het verschil tussen SitaTurbo en SitaTurbo Max? Waarom is de afvoercapaciteit van SitaStandard dakkolken bij alle nominale diameters ongeveer gelijk? Hoe werkt conventionele dakwaterafvoer?

Afvoer in onderdruk

Is waterafvoer onder druk mogelijk voor groendaken? Maakt waterafvoer onder druk meer geluid dan conventionele dakwaterafvoer? Kan de SitaPipe PP-buis ook voor waterafvoer onder druk worden gebruikt? Hoe werkt waterafvoer onder druk? Voor welke gebouwen is waterafvoer onder druk zinvol?

Cascade

Is er een limiet aan de kromming van de horizontale buizen in de SitaKaskade-systemen? Wat is de minimale isolatiedikte voor ons Kaskade-onderdeel? Kan er bij het gebruik van SitaKaskade Inside condensatie optreden? Is de Kaskade-component ook verkrijgbaar in DN 100? Bestaat er ook een Kaskade-onderdeel dat boven de afdichting kan worden aangebracht?

Waterafvoer van balkons en terrassen

Heeft Sita stankafsluiters voor de dakkolken? Kan met Sita-producten aan de vereisten betreffende drempelloze constructie worden voldaan? Kan een balkon op de standleiding van het dak worden aangesloten? Als een balkon overdekt is, hoe wordt de afvoer dan berekend? Hoe kan ik water van onder elkaar gelegen balkons afvoeren?

Afvoer

Hoe kan de bakgoot bij verval in de ondergrond recht worden ingebouwd? Wanneer moet een rooster over de dakkolk worden aangebracht? Hoe kan worden voorkomen dat bij de inbouw van een SitaDrain Terras fijn grind in de dakkolk terechtkomt? Hoe breed moet een rooster voor een deur zijn? Is de waterafvoer beter bij platen in een grindbed of bij een constructie op dragers?

Groendak en retentie

Welke dakkolken van Sita zijn geschikt voor groendaken? Is bij groendaken noodafvoer noodzakelijk? Wat zijn de retentiemogelijkheden? Bij welke daken worden Sita Retention-onderdelen gebruikt? Waarom moet bij een groendak de noodafvoer grotere afmetingen hebben dan de normale waterafvoer?

Renovatie

Hoe kan de binnendiameter van buizen en dakkolken correct worden bepaald? Kan met SitaSani ook een dakkolk voor waterafvoer onder druk worden gerenoveerd? Wat betekent 'terugstuwbeveiliging'? Moet bij een renovatie achteraf een noodafvoer worden aangelegd? Kunnen haakse dakkolken ook worden gesaneerd?

Ventilatie en buisdoorvoer

Mogen bij lijnventilatie afdekkappen worden gebruikt? Wat is de beste manier om een lijnventilatie te renoveren? Wat is een drukverliescurve? Kan de SitaVent Fireguard op industriële daken worden gebruikt? Hoe wordt het dampscherm aangesloten bij ventilatoren en buisdoorvoeren die niet DN 100 en DN 150 zijn?

Brandbeveiliging

Welke brandveilige dakkolk is bij Sita verkrijgbaar? Heeft Sita ook een F90 brandbeveiligingsoplossing voor ventilatoren? Kan SitaFireguard ook op betonnen daken worden gebruikt? Moeten in ondergrondse garages F90-dakinlopen worden gebruikt?

Buis

Kan de SitaPipe PP-buis ook buiten worden gebruikt? Kan de SitaPipe PP-buis ook bij gebouwen hoger dan 5,0 m worden gebruikt? Waarmee moet bij de bevestiging van de Sita-buizen rekening worden gehouden? Verandert de afvoercapaciteit van de buis bij plaatsing onder een helling? Is het SitaPipe Edelstahl-buissysteem ook geschikt voor waterafvoer onder druk? Is het mogelijk om de roestvrij stalen onderdelen te laten kleuren?