Skip to main content

Verkoops- en leveringsvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor exportorders [supplement bij de algemene verkoopsvoorwaarden van Sita Bauelemente GmbH (Sita), Ferdinand-Braun-Strasse 1, D-33378 Rheda-Wiedenbrueck, Duitsland].

Toepasselijk handelsrecht

De contractuele relaties tussen buitenlandse (niet-Duitse) klanten en Sita Bauelemente GmbH worden geregeld door de VN-commissie voor internationaal handelsrecht (CISG - Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken). Verder zijn de INCOTERMS 2010 van toepassing op al onze exportorders.

 

Overmacht, misbruik van auteursrechten, bijzondere lokale belastingen

Bij levering in het buitenland (buiten Duitsland) wijst Sita Bauelemente GmbH elke aansprakelijkheid ten aanzien van de klant af voor schade die het gevolg is van:

a) vertraging in de levering van goederen wegens overmacht,
b) inbreuk op of schending van auteursrechten van derden die van kracht zijn op de leveringsplaats,
c) betaling van lokale rechten die bij wijze van strafmaatregel of sanctie op de geleverde goederen worden geheven.

Voor zover nodig ontslaat de klant Sita Bauelemente GmbH van elke aansprakelijkheid ten aanzien van derden voor eisen tot schadevergoeding ingevolge de bovengenoemde inbreuk op of schending van auteursrechten, alsook voor de verplichting tot betaling van lokale belastingen of invoerrechten die niet op voorhand schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Korting op overeengekomen aankoopprijzen

Indien Sita Bauelemente GmbH ermee instemt korting te verlenen op de prijs van buiten Duitsland geleverde goederen op grond dat de goederen op welke wijze dan ook niet voldoen aan de contractuele voorwaarden, blijft deze korting hoe dan ook beperkt tot hoogstens 25% van de totale waarde van de oorspronkelijke order.

 

Schadevergoeding

Indien Sita Bauelemente GmbH ermee instemt welke vergoeding dan ook te betalen voor schade wegens contractbreuk, kan deze schadevergoeding de waarde van de oorspronkelijke order niet te boven gaan.

 

Contracttaal en bevoegde rechtbank

Wij kiezen als contracttaal het Duits, het Engels of de landstaal van de klant. Wij kiezen als bevoegde rechtbank het Landgericht Bielefeld (Duitsland), of de lokaal bevoegde en verantwoordelijke rechtbank op de vestigingsplaats van de klant.

Versie: 1. januari 2020