Skip to main content
SitaCompact - Mały i wydajny.

SitaCompact

Mały i wydajny.

  • Mały przekrój – wysoka wydajność
  • Do przejść przez termoizolację od 50 mm
  • Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym, kołnierz zaciskowy lub klejony
  • Z uniwersalnymi elementami dodatkowymi

Na małych dachach płaskich, tarasach, balkonach oraz garażach pewne odwodnienie wymaga –z powodu często ograniczonej przestrzeni montażu – małych, ale wyjątkowo wydajnych wariantów wpustów balkonowych. Specjalnie do tego obszaru zastosowań zaprojektowano wpust balkonowy serii SitaCompact.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej z balkonów, tarasów, loggii i garaży.

Atrybuty

  • Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporny na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonany z trwałych materiałów
  • Izolowany termicznie