Skip to main content
SitaEasy - Bezpieczne odwadnianie przez attykę.

SitaEasy

Bezpieczne odwadnianie przez attykę.

  • Do odwadniania głównego i awaryjnego
  • Z wbudowanym na stałe fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym
  • Ze stałym kołnierzem przyłączeniowym
  • Rura przyłączeniowa z obejmą zabezpieczającą ze stali nierdzewnej
  • Możliwość dostawy z elastyczną płytą paroizolacyjną

Warianty

SitaEasy nadaje się do odwodnienia głównego i awaryjnego przez attykę. Wbudowany fabrycznie kołnierz przyłączeniowy umożliwia monterowi łatwe, pewne i szczelne połączenie z pokryciem dachowym.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej z płaskich lub nachylonych, użytkowych i nieużytkowych dachów

Atrybuty

  • Odporny na typowe zanieczyszczenia środowiska
  • Odporny na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonane z trwałych materiałów