Skip to main content
SitaEasy - Bezpieczne odwadnianie przez attykę.

SitaEasy

Bezpieczne odwadnianie przez attykę.

  • Do odwadniania głównego i awaryjnego
  • Ze stałym kołnierzem przyłączeniowym
  • Z kołnierzem skośnym
  • Dostawa z elastyczną płytą paroizolacyjną
  • Z zastosowaniem systemu rur z stali szlachetnej SitaPipe

Warianty

SitaEasy nadaje się do odwodnienia głównego i awaryjnego przez attykę. Wbudowany fabrycznie kołnierz przyłączeniowy umożliwia monterowi łatwe, pewne i szczelne połączenie z pokryciem dachowym.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej z płaskich lub nachylonych, użytkowych i nieużytkowych dachów

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów