Skip to main content
SitaVent wywietrznik systemowy - Kontrola wentylacji dachu płaskiego.

SitaVent wywietrznik systemowy

Kontrola wentylacji dachu płaskiego.

  • Do wentylacji pomieszczeń i pionów wentylacyjnych
  • Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym
  • Przyłączenie do wszystkich warstw funkcyjnych

Warianty

SitaVent Wywietrznik systemowy to bezpieczne przyłącze dachowe do wszystkich wentylacji pomieszczeń i pionów wentylacyjnych. Przy użyciu płyty głównej z fabrycznie montowanym kołnierzem przyłączeniowym można wykonać prawie wszystkie przyłącza uszczelniające. Dzięki uszczelce wielowargowej utworzone zostaje zabezpieczenie przed spiętrzeniem słupa wody 2 m.

Obszary zastosowań

Do wentylacji przewodów pionowych i pomieszczeń płaskich i nachylonych dachów użytkowych i nieużytkowych

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów
  • Zabezpieczenie przed spiętrzaniem do 2 m słupa wody