Skip to main content
SitaTurbo - Son derece düz ve özellikle sağlam.

SitaTurbo

Son derece düz ve özellikle sağlam.

  • Özellikle büyük akış debisi
  • Ana ve acil drenaj için
  • Son derece düz yapı
  • vidalı flanş konstrüksiyonu

Çeşitler

SitaTurbo çok özel bir üründür. Çatı yüzeyine monte edildiğinde, sağlam ve son derece düz olan bu çatı süzgeci, biriken suyu parapetten dışarıya yönlendirir. Isı yalıtımındaki azalma ve dışarıda bulunan boru hattı sistemi ısı köprülerini en az düzeye getirir. Temel turbo, borulu su drenajında puan alırken, SitaTurbo Max, çörten kullanımında aerodinamik yuvarlak girişiyle parlıyor.

Kullanım alanları

Kullanılan ve kullanılmayan çatı yüzeylerinde DIN EN 12056-3 ve DIN 1986-100'e göre ana drenaj ve acil su drenajı için

Özellikler

  • Çevre şartlarından doğan olağan etkilere karşı dirençli
  • Darbeye ve çarpmalara dayanıklı
  • Uzun ömürlü
  • En yüksek akış performansı