Skip to main content
SitaTurbo - Bardzo płaska i trwała.

SitaTurbo

Bardzo płaska i trwała.

  • Szczególnie duża wydajność
  • Do odwadniania głównego i awaryjnego
  • Bardzo płaska konstrukcja
  • Konstrukcja z kołnierzem zaciskowym

Model SitaTurbo to coś szczególnego. Ten solidny i bardzo płaski wpust dachowy zamontowany na powierzchni dachu odprowadza gromadzącą się wodę przez attykę na zewnątrz. Niewielkie osłabienie izolacji cieplnej oraz położony na zewnątrz system orurowania minimalizuje mostki cieplne. Basis-Turbo ma przewagę w przypadku odwadniania orurowanego, natomiast SitaTurbo Max wyróżnia się w zastosowaniu z rzygaczem dzięki okrągłemu wlotowi poprawiającemu przepływ.

Obszary zastosowań

Do odwadniania głównego i awaryjnego zgodnie z PN EN 12056-3 i DIN 1986-100 na dachach użytkowych i nieużytkowych

Atrybuty

  • Doskonała odporność na warunki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Wysoka odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonanyz trwałych materiałów
  • Zwiększona wydajność odpływu