Skip to main content
 • GA zoals Gravitaire Afvoer

  Hemelwater vormt een zware belasting voor het dak en voor de afdichting en de stabiliteit.  Gravitaire hemelwaterafvoer is de meest voorkomende vorm van hemelwaterafvoer bij platte daken.

 • OD zoals afvoer in onderdruk

  Hebt u een zeer groot dakoppervlak, een industriegebouw of hebt u nood aan veel vrije ruimte binnenin ?

   

 • NA zoals Noodafvoer

  Met de opwarming van de aarde mogen we ons aan een toename verwachten van zware stortregens.  Dankzij de noodafvoer wordt al het water veilig van het dak afgevoerd.

   

 • OA zoals Afvoer door de opstand

  Bij de hemelwaterafvoer doorheen de dakopstand wordt het water direct van het dak geleid - hetzij via een spuwer hetzij via een aangesloten afvoerbuis.  

   

 • CA zoals Cascade Afwatering

  De afwatering van lagere daken vond vroeger plaats in een grijs gebied wat de normen betreft. Niet meer: de componentensystemen van SitaKaskade zijn architectonisch innovatief - en toch kunt u met de systemen bouwen met volledige inachtneming van de normen.

 • BT zoals bij Balkon- en terrasafvoer

  Met de Sita-oplossingen wordt de hemelwaterafvoer van uw terrassen en balkons veilig en doeltreffend geregeld.

   

 • D zoals Drainage

  Onze afvoerroosters zorgen voor een moderne toets bij de waterafvoer van uw gebouw.  Ook de gevel wordt op deze manier beschermd tegen opspattend water.

   

 • GR zoals een Ggroen Dak en Retentie

  De retentieoplossingen, speciaal ontwikkeld voor het groendak en voor daken zonder ballast, zorgen ervoor dat het regenwater tijdelijk wordt tegengehouden op het dak.

 • R zoals Renovatie

  Een oud dak brengt risico's met zich mee.  Als partner bij uw renovatie zorgen wij voor een update van uw hemelwaterafvoer.

   

 • DV zoals doorvoeren en verluchtingen

  Zorg voor een degelijke ventilatie van uw gebouw - hetzij via luchtverversing, -afzuiging of kou-dak-ventilatie.

   

 • B zoals Brandpreventie

  Zorg voor een complete bescherming - niet alleen bij regen - maar ook bij brand.  De Sita brandveilige oplossingen zorgen ervoor dat een eventuele brand niet kan uitbreiden.

   

 • P zoals SitaPipe

  Met alle hulpstukken en bevestigingsmaterialen van de SitaPipe-serie kunnen leidingsystemen voor zwaartekracht- en sifonafvoer zonder hiaten worden gerealiseerd.

Architect, plaatser of bouwhandel ?

Alle relevante informatie eenvoudigweg bijeen.

 

 • Sita voor architect en studiebureau.

  Sitaleicht - eenvoudige hulp bij het ontwerp.

  Of het nu gaat om een eenvoudig dak of over meerdere vlakken, nieuwbouw of renovatie, terras of groendak: het dak kan de bekroning van uw bouwproject zijn. Wij helpen u in het ontwerp hiervan en staan u bij met raad en daad.

 • Sita voor de plaatser.

  Sitaleicht - eenvoudige hulp bij de plaatsing.

  Opdat u bij de waterafvoer op veilig kunt spelen, ondersteunen wij u met een uitgebreid dienstenpakket. Gaande van de keuze voor het juiste product over het ontwerp en de plaatsing tot de juiste technische en normenconforme documenten : we maken het u echt gemakkelijk - Sitaleicht.

 • Sita voor de vakhandelaar.

  Sitaleicht - eenvoudige hulp voor de bouwhandel.

  Als partner voor de bouwhande leveren wij u producten met een meerwaarde. We zorgen ook voor een degelijke opleiding in onze producten - zodat u deze kennis kunt doorgeven aan uw klanten. Zo worden producten met een meerwaarde een belangrijk verkoopsargument.