Skip to main content
SitaSani® DSS - Sprawdzone podczas modernizacji – pod ciśnieniem.

SitaSani® DSS

Sprawdzone podczas modernizacji – pod ciśnieniem.

 • Do istniejących wpustów do odwadniania podciśnieniowego o średnicy górnej części 160 mm
 • Z blokadą Airstop do odwodnienia podciśnieniowego
 • Do wyboru z konstrukcją z kołnierzem śrubowym lub fabrycznie zamontowanym stałym kołnierzem przyłączeniowym
 • Błyskawiczny montaż i uszczelnianie

Warianty

Z poliuretanu, izolowany ze spienionym wybranym kołnierzem przyłączeniowym, z SitaAirstop i koszykiem żwirowym. Do modernizacji istniejących wpustów podciśnieniowych o średnicy misy wlotowej 160 mm. Jednocześnie nie ma konieczności rozbudowy istniejących wpustów, jeśli istniejące uszczelki są sprawne, co należy sprawdzić na własną odpowiedzialność.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej oraz modernizacji starych wpustów dachowych na płaskich i pochyłych dachach użytkowych i nieużytkowych.

Atrybuty

 • Izolowany termicznie
 • Wyjątkowo odporny na czynniki atmosferyczne (promieniowanie UV/IR)
 • Odporny na typowe zanieczyszczenia środowiska
 • Odporny na uderzenia
 • Produkcja i utylizacja nieszkodliwe dla środowiska
 • Odporny na wysokie temperatury
 • Klasa odporności ogniowej B2
 • Wykonane z trwałych materiałów
 • Systemowe przejście przez wielowarstwowe przekrycia dachowe
 • Ze sprawdzonym zabezpieczeniem przed cofką