Skip to main content
SitaSani® DSS - Sprawdzone podczas modernizacji – pod ciśnieniem.

SitaSani® DSS

Sprawdzone podczas modernizacji – pod ciśnieniem.

  • Do istniejących wpustów do odwadniania podciśnieniowego o średnicy górnej części 160 mm
  • Z blokadą Airstop do odwodnienia podciśnieniowego
  • Z wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym lub konstrukcją kołnierza śrubowego
  • Błyskawiczny montaż i uszczelnianie

Z poliuretanu, izolowany ze spienionym wybranym kołnierzem przyłączeniowym, z SitaAirstop i koszykiem żwirowym. Do modernizacji istniejących wpustów podciśnieniowych o średnicy misy wlotowej 160 mm. Jednocześnie nie ma konieczności rozbudowy istniejących wpustów, jeśli istniejące uszczelki są sprawne, co należy sprawdzić na własną odpowiedzialność.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej oraz modernizacji starych wpustów dachowych na płaskich i pochyłych dachach użytkowych i nieużytkowych.

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów
  • Z izolacją termiczną
  • Zabezpieczenie przed spiętrzaniem do 2 m słupa wody