Skip to main content
EX_SitaSani_DSS.tif

SitaSani® DSS

Sprawdzone podczas modernizacji – pod ciśnieniem.

  • Do istniejących wpustów do odwadniania podciśnieniowego o średnicy górnej części 160 mm
  • Z blokadą Airstop do odwodnienia podciśnieniowego
  • Z wbudowanym fabrycznie kołnierzem przyłączeniowym lub konstrukcją kołnierza śrubowego
  • Błyskawiczny montaż i uszczelnianie

SitaSani DSS ze sprawdzonym wybranym kołnierzem przyłączeniowym lub kołnierzem śrubowym oraz SitaAirstop z osadnikiem żwiru. Do modernizacji istniejących wpustów podciśnieniowych o średnicy misy wlotowej 160 mm. Jednocześnie nie ma konieczności rozbudowy istniejących wpustów, jeśli istniejące uszczelki są sprawne, co należy sprawdzić na własną odpowiedzialność.

Obszary zastosowań

Do odwadniania głównego i awaryjnego oraz do renowacji starych wpustów dachowych odprowadzających wodę pod ciśnieniem w płaskich i płasko nachylonych, użytkowych i nieużytkowych obszarach dachowych

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów
  • Z izolacją termiczną
  • Zabezpieczenie przed spiętrzaniem do 2 m słupa wody