Skip to main content
SitaEasy Plus - Bezpieczne odwadnianie przez attykę.

SitaEasy Plus

Bezpieczne odwadnianie przez attykę.

  • Do odwadniania awaryjnego
  • Ze stałym kołnierzem przyłączeniowym
  • Z kołnierzem prostym
  • Dostawa z elastyczną płytą paroizolacyjną
  • Z zastosowaniem systemu rur z stali szlachetnej SitaPipe

Warianty

Model SitaEasy Plus to niewielki wpust attykowy, zaprojektowany specjalnie do odwadniania awaryjnego. Fabrycznie montowany kołnierz przyłączeniowy zapewnia monterowi łatwe, bezpieczne i jednolite połączenie z uszczelnieniem dachu na attyce.

Obszary zastosowań

Do odprowadzania wody deszczowej z płaskich lub nachylonych, użytkowych i nieużytkowych dachów

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów