Skip to main content
SitaIndra - Nowy wymiar montażu wpustu.

SitaIndra

Nowy wymiar montażu wpustu.

  • Dostępny jako kompletny zestaw: Nie wymaga dodatkowych elementów doposażenia
  • Bardzo niska wysokość montażowa: Zminimalizowana ingerencja w izolację termiczną
  • Możliwość przyłączenia do systemu rur nierdzewnych SitaPipe
  • Nachylenie króćca 1°

Bardzo lekki, niska zabudowa, sprawny montaż! Nowy system SitaIndra dzięki tym zaletom przekonuje monterów i wszystkich, którzy przykładają wagę do skutecznej izolacji termicznej. Wpust attykowy wykonany z materiału termoizolacyjnego PUR jest dostarczany na plac budowy w komplecie z dedykowanym korpusem termoizolacyjnym.

Obszary zastosowań

Do odwodnienia głównego i awaryjnego zgodnie z PN EN 12056-3 i DIN 1986-100 na dachach użytkowych i nieużytkowych

Atrybuty

  • Z izolacją termiczną
  • Wysoka odporność na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporny na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonany z trwałych materiałów