Skip to main content
SitaVent przpust systemowy - Szczelne przebicie dachowe.

SitaVent przpust systemowy

Szczelne przebicie dachowe.

  • Do prowadzenia kabli lub mediów
  • Z fabrycznie montowanym kołnierzem przyłączeniowym
  • Przyłączenie do wszystkich warstw funkcyjnych
  • Jako dwuczęściowy montaż z płytą podstawową SitaVent

Przepust rurowy SitaVent to bezpieczne przyłącze dachowe do wszystkich prowadzeń kabli i mediów na używanych i nieużywanych dachach płaskich. Przy użyciu płyty głównej z fabrycznie montowanym kołnierzem przyłączeniowym można wykonać prawie wszystkie przyłącza uszczelniające. Dzięki uszczelce wielowargowej utworzone zostaje zabezpieczenie przed spiętrzeniem słupa wody 2 m. Zdejmowane kolanko 180° umożliwia również późniejszy łatwy montaż przewodów.

Obszary zastosowań

Do przepustów rurowych i kablowych na płaskich i płasko nachylonych, użytkowych i nieużytkowych powierzchniach dachowych.

Atrybuty

  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów
  • Zabezpieczenie przed spiętrzaniem do 2 m słupa wody