Podcisnieniowy system odwadniania

Produkty Stały kołnierz przyłączeniowy Kołnierz zaciskowy Do pokryć z blachy Zgrzewane połączenie z rurami PEHD Połaczenie z rurami SML
SitaDSS Profi
SitaDSS Profi
SitaDSS Profi z kołnierzem zaciskowym
SitaDSS Profi z kołnierzem zaciskowym
SitaDSS Multi
SitaDSS Multi

SitaDSS Ravana
SitaDSS Ravana
SitaDSS Indra odwadniania awaryjnego
SitaDSS Indra odwadniania awaryjnego
SitaDSS Indra odwadniania głównego
SitaDSS Indra odwadniania głównego
Podcisnieniowy system odwadniania

System DSS wykorzystuje własności fizyczne ciśnienia wody. Podczas gdy w przypadku instalacji do odpowadzania wody o swobodnym zwierciadle za podstawę bierze sie stopień napełnienia 0,7, układ z przepływem cisnieniowym DSS esploatowany jest przy kompletnym napełnieniu rur.

Zalety przepływu pod ciśnieniem:

  • Optymalne wykorzystanie pomieszczeń i hal dzięki bezpośredniemu ułożeniu pod stropem hali bez spadku
  • Mniej przedodów opadowych - mniej osłon przeciwuderzeniowych
  • Minimalny nakład na przykanaliki
  • Brak lub mniejsza ilość szybów kontrolnych - mniejszy nakład na konserwację
  • Samoczyszczenie się układu rur dzięki dużej prędkości przepływu
  • Idealny również do odwadniania awaryjnego