Skip to main content

Şartlar ve Koşullar

Şirket Merkezi Ferdinand-Braun-Str. 1, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück te bulunan Firma Sita Bauelemente GmbH
(Sita) nın Genel Ticari- ve Teslimat Şartları için tamamlayıcı İhracat-Talimat Şartları.

 

Uygulanacak olan Hukuk

Yabancı müşteri ile Sita arasındaki sözleşme ilişkisi için BM-Satın Alma Hukuku (CISG) uygulanacaktır.
Dış ülkeden olan alıcılar için sözleşme içinde genel olarak INCOTERMS 2010 da geçerlidir.

 

Zorlayıcı nedenler, Koruma Hukukunun İhlali, Ceza olarak ödenen Gümrük Vergileri

Yabancı ülkeye yapılan teslimatlarda zorlayıcı nedenlerden dolayı satın alıcı için meydana gelen teslimat gecikmeleri için, teslimat yerinde geçerli olan üçüncü şahısların koruma haklarının ihlal edilmesi veya yabancı ülkede teslimat için ödenmesi ortaya çıkan ceza gümrük vergileri için Sita sorumluluk almamaktadır.
Gerekli durumlarda satın alıcı yukarıda belirtilmiş olan teslimattan dolayı üçüncü şahısların koruma haklarının ihlali veya ödenmesi zorunlu olan ceza gümrük vergilerinden kaynaklanan zarar ziyan taleplerinin karşılanmasından muaf tutmaktadır.

 

Satın alma bedelinde indirim
Sözleşmeye aykırı olan bir malın yabancı ülkeye sevkiyat edilmesi durumunda yapılacak olan fiyat indirimi talimat değerinin azami % 25 i ile sınırlıdır.


Zarar tazminatı

Sorumluluk ihlalinden dolayı meydana gelebilecek olan sorumluluğumuz azami olarak yabancı ülkeye sevk edilmiş olan malın değeri ile sınırlıdır.

 

Sözleşme Lisanı ve Yetkili olan Mahkeme

Sözleşme lisanı bizim seçimimize göre Almanca, İngilizce veya satın alanın ülkesinin lisanıdır.
Yetkili olan mahkeme bizim seçimimize göre Bielefeld veya satın alanın ikametinin bulunduğu yerde yerel ve nesnel olarak yetkili olan mahkemedir.

 

Güncellik: 1 Ocak 2013