Skip to main content
SitaTrendy - Mały. Silny. Elastyczny. Pasuje zawsze i wszędzie.

SitaTrendy

Mały. Silny. Elastyczny. Pasuje zawsze i wszędzie.

  • Kompaktowa budowa
  • Wydajność odpływu znacznie powyżej wymogów PN EN 1253-2
  • Dostępny również z fabrycznie wbudowanym elementem grzejnym
  • Z wybranym kołnierzem przyłączeniowym, kołnierzem śrubowym lub kołnierzem klejonym

Warianty

Model SitaTrendy charakteryzuje się kompaktową konstrukcją oraz dużą wydajnością. Ten elastyczny wpust dachowy jest dostępny z wybranymi kołnierzami przyłączeniowymi, kołnierzem śrubowym lub z kołnierzem klejonym oraz kompatybilny z nimi.

Obszary zastosowań

Do odwodnienia głównego i awaryjnego zgodnie z PN EN 12056-3 i DIN 1986-100 na większych dachach użytkowych i nieużytkowych.

Atrybuty

  • Z izolacją termiczną
  • Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.)
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Wykonana z trwałych materiałów