Skip to main content
SitaPipe ze stali szlachetnej - Niewielka masa. Ponadczasowy wygląd.

SitaPipe ze stali szlachetnej

Niewielka masa. Ponadczasowy wygląd.

  • Do bezpośredniego przyłączania do wpustów Sita
  • Do odwodnienia głównego i awaryjnego
  • Niewielka masa
  • Do odwadniania grawitacyjnego i podciśnieniowego