Skip to main content

MDT, Hardheim:

Koruma şemsiyesi.

4.300 metrekarede binlerce güneş şemsiyesi. Tek çatı altında yanıcı malzeme ve son teknoloji üretim tesisleri: Bu yeni MDT üretim ve depo alanını yangından korunmayı öngören DIN 18234 standardın en doğru uygulamasının bir örneğidir. Sita DSS sifonik drenaj sistemi, yasal mevzuata bağlı tahliye ve yangın koruma standardlarına göre optimum çözümü sağladı.

Tek çatı altında dört hol

"Yeni bina kompleksi, tek bir çatı altında farklı uzunluklarda dört alanı birleştiriyor; bu durumda çatı alanın tahliyesi sadece sifonik drenaj sistemi ile mümkün olacağına karar kılındı. Alınan karar, drenaj alanındaki önleyici yangından korunma ile birlikte bir polietilen boru sistemi lehine verilmişti - yüksek akış performansı, düşük statik yük ve hızlı ve kolay uygulama karakterliğe sahip bir sistemdir. Çatı geometrisi gereğince alanın her bölümü drenaj için ayrı ayrı hesaplanması gerekti. Toplama hatları suyu dip noktaların altındaki zemin altı boru bağlantılarına taşıyor "diye açıklıyor Sita Bauelemente GmbH’de teknik detay hesaplamalarını yapan proje mühendisi Frank Birwe. Tüm planlama müşteri ile CAD sistemi aracılığıyla şeffaf şekilde paylaşıldı.

Çözüm budur.

Yağmur Tahliye Sistemi
Sifonik Drenaj Sistemi

Konum
Hardheim - Almanya

Çatı Alanı
4.300 m²

Tarih
2011

Bina Sahibi
MDT Gesellschaft für Sonnenschutzsysteme mbH

Gerekli Çözüm
Yeni yapılan binaların 4.300 m² olan çatı alanına ana ve acil durum drenajın çözümü. Drenaj sistemleri ayrıca yangına karşı koruma standardı olan DIN 18234'e uygun loması gerekiyor.

 

 

Ürünler
33 adet SitaDSS Profi ve 11 adet SitaDSS Profi Taşma Elemanı